00

Informacja o uruchomieniu E-BOK w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach GórnychGórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych informuje o uruchomieniu systemu E-BOK umożliwiającego sprawdzenie za pośrednictwem internetu indywidualnego stanu konta z tytułu opłat za używanie lokalu.
Aby otrzymać login i hasło dostępu do systemu E-BOK należy wypełnić w  siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych Os. Kościuszki 100 formularz zgłoszeniowy. Formularz w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie spółdzielni a w wersji elektronicznej, do wydrukowania we własnym zakresie, na stronie internetowej www.gsm.laziska.pl
w zakładce: DO POBRANIA.
Regulamin określający zasady korzystania z systemu E-BOK, w wersji elektronicznej, dostępny jest na stronie internetowej www.gsm.laziska.pl w zakładce Regulaminy.
W celu zalogowania się do systemu E-BOK należy wejść na stronę internetową gsm.sbit.net.pl