Historia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w archiwum, spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność w 1982 roku. Podstawą jej powstania było „Oświadczenie o celowości” z dnia 17.06.1982 roku skierowane przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marchlewskiego 13, podpisane przez Prezesa Zarządu mgr Stanisława Kukuryka i Pierwszego Zastępcę Prezesa Zarządu mgr Bohdana Saar, do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział IV Cywilny, który na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.07.1982 roku, sygn akt Rs.840 3.258/82 wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Rs.840 Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych. Spółdzielnia przejęła od kopalni istniejący już budynek przy ul. Dworcowej 45 w Łaziskach Górnych. W początkowym okresie działalności spółdzielni Przewodniczącym Zarządu był mgr Augustyn Gorzelik.

W latach 1986 – 1989 powstało Osiedle Kościuszki. W tym czasie wybudowano 10 budynków mieszkalnych i pawilon handlowy.

W wyniku uchwał Walnych Zgromadzeń z dnia 29.03.1990 roku w sprawie połączenia Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach Sąd rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Rejestrowy na posiedzeniu niejawnym w dniu 29.06.1990 roku, sygn akt Rs.840 VIII G.Rej.S. 423/90 wydał postanowienie o połączeniu obu spółdzielni z tym, że spółdzielnią przejmującą została Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych. W tym czasie Przewodniczącym Zarządu był mgr inż. Ryszard Dyrda.

Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu spółdzielni byli: od 31.07.1991 r. inż. Janusz Krasnowski a w roku 1992 Rada Nadzorcza powołała mgr inż Andrzeja Częstochowskiego.

W latach 1990 – 1993 powstało Osiedle Wiosny Ludów w Orzeszu gdzie przy ul. Kwiatowej wybudowano 5 budynków mieszkalnych.

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06.1993 nastąpił podział spółdzielni na Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Łaziskach Górnych i Orzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Orzeszu obejmującą osiedle Wiosny Ludów – Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Rejestrowy z dnia 30.11.1993 r. sygn. akt Rs 840 VIII.Ns.Rej.S. 419/93.

W roku 1994 Prezesem Spółdzielni został Pan Maksymilian Adamus, który pełnił tę funkcję do roku 1998 kiedy to w związku z chorobą złożył rezygnację. W dniu 28.08.1998 r. Rada Nadzorcza oddelegowała do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Mieczysława Piotrowskiego, który pełnił tę funkcje do roku 2011.

W dniu 25.03.2011 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Mieczysława Piotrowskiego z funkcji Prezesa i powołała w jego miejsce Pana Franciszka Rola do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa. W roku 2013 Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, w wyniku którego Pan Franciszek Rola został wybrany Prezesem Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.

Obecnie spółdzielnia posiada w swoich zasobach 11 pięciokondygnacyjnych budynków wielomieszkaniowych z 432 lokalami mieszkalnymi i pawilon handlowy, w którym mieści się dyskont „Biedronka” i sklep „Wodnik”.

Poszczególne budynki na Osiedlu Kościuszki były oddawane na podstawie „Protokołu odbioru i przekazania do użytku budynku” w następujących terminach:

  1. Kościuszki 101 – 27.10.1989 r.
  2. Kościuszki 102 – 31.05.1989 r.
  3. Kościuszki 103 – 31.08.1989 r.
  4. Kościuszki 104 – 28.04.1989 r.
  5. Kościuszki 105 – 23.03.1989 r.
  6. Kościuszki 106 – 21.01.1989 r.
  7. Kościuszki 107 – 21.11.1988 r.
  8. Kościuszki 108 – 15.08.1988 r.
  9. Kościuszki 109 – 28.09.1988 r.
  10. Kościuszki 110 – 31.05.1988 r.