STATUT GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH.PDF

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków GSM

W dniu 09.12.2003r. Uchwałą nr 1/12/2003

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach

(Krajowy Rejestr Sądowy) w dniu 27.04.2004 r.

Sygn. akt KA VIII Ns-REJ.KRS/19584/3/332

Zmiany uchwalone uchwałami:

nr 8/06 WZCz z dnia 29.05.2006 r.

nr 2/11/07 WZCz z dnia 26.11.2007 r.

nr 8/08 WZCz  z dnia 10.06.2008 r.

nr 8.09 WZCz z dnia 25.05.2009 r.

nr 13/11 WZCz z dnia 07.06.2011 r.

nr 8/22 WZCz z dnia 28.05.2012 r.

nr 8.13 WZCz z dnia 27.05.2013 r.

nr 10/14 WZCz z dnia 30.06.2014 r.

nr 8/16 WZCz z dnia 23.05.2016 r.

nr 8/18 WZCz z dnia 21.05.2018 r.