Zarząd:
Tadeusz Kopiec – Prezes  Zarządu
Benedykt Swadźba –p. o.  Z-cy Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Rada Nadzorcza:
Józef Kozicki - przewodniczący
Wiesława Migdałek - sekretarz
Tadeusz Solich - członek
Krzysztof Kąkol - członek
Benedykt Swadźba - wyznaczony do czasowego pełnienia  funkcji Członka Zarządu 
Rada Osiedlowa:
Stanisław Trepczyński
Janusz Kilianek
Jan Szostok