00

Ogłoszenie CO

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców budynków Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110, że w dniach 15 i 16 września 2020 roku rozpoczną się prace związane z przełączeniami ciepłej wody użytkowej na dostawę z nowo zabudowanych węzłów cieplnych.

W trakcie przełączania pojawią się przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej do odbiorców w poszczególnych budynkach jednakże nie będą one dłuższe niż 2 godziny na każdym z węzłów.

Prace będą prowadzone systematycznie w ciągu dwóch wskazanych wyżej dni.

Firmą wykonującą jest ACE Instal Sp. z o.o. przy współpracy z firmą "ALG" Andrzej Gasz tel. 601 241 320 lub 601 458 588

Ogłoszenie parking

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki, że, w dniu 19.08.2020 roku, rozpoczną się prace związane z rozbudową parkingu w pobliżu budynków Os. Kościuszki 108
i 109 (okolice boiska do koszykówki)
. W czasie realizacji zadania, w miejscu rozbudowy, mogą pojawić się utrudnienia przy parkowaniu samochodów.

Ogłoszenie RPWiK

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji      
w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, rozpocznie realizację zadania pn.
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami               w Łaziskach Górnych”, w ramach którego w br. do budynków Os. Kościuszki 107, 108, 109 i 110 zostanie wykonany nowy wodociąg. W czasie realizacji zadnia, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.

Ogłoszenie PEC

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki, że w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, przystapi do realizacji zadania pn. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki
w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych
”. W ramach zadania
zostanie wybudowana całkowicie nowa sieć ciepłownicza z rur preizolowanych łącznie                
z przyłączami do budynków Os. Kościuszki od nr 100 do nr 110 co będzie się wiązało z robotami ziemnymi na terenie osiedla. W czasie realizacji zadania, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.