00

Dla Seniorów

 

OGŁOSZENIEZarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje, że w okresie od 22.10.2020 do 03.12.2020 r.
w naszej spółdzielni została przeprowadzona lustracja pełna działalności spółdzielni za okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r.
Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.                        
Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od RZRSM list polustracyjny omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne, które Spółdzielnia jest zobowiązana zrealizować. List polustracyjny zostanie przedstawiony najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

List polustracyjny

 

OGŁOSZENIE


Informujemy mieszkańców, że w związku z UCHWAŁĄ NR XXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23.02.2021 roku, zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość od 01.04.2021 r. ustalono na 29 zł od osoby.

UCHWAŁA NR XXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23.02.2021