00

OGŁOSZENIEInformujemy mieszkańców budynku Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych, że po przeanalizowaniu kosztów co (centralne ogrzewanie) Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych, Uchwałą nr 8/2022 z dnia 20.10.2022 r. podwyższył zaliczkę za ogrzewanie.

Począwszy od 1 listopada 2022 roku zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania została podwyższona z 3,50 zł/m2 na 3,80 zł/m2 powierzchni mieszkania. Powyższe proszę uwzględnić przy opłatach za listopad 2022 r.

OGŁOSZENIE


Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110, że po przeanalizowaniu kosztów cwu (ciepła woda użytkowa) oraz kosztów co (centralne ogrzewanie) Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Uchwałą
nr 8/2022 z dnia 20.10.2022 roku podwyższył opłatę za podgrzanie wody oraz zaliczkę za ogrzewanie.

Począwszy od 1 listopada 2022 roku opłata za podgrzanie wody została podwyższona z 28 zł/m3 na 30 zł/m3, a zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania z 2,20 zł/m2 na 2,50 zł/m2 powierzchni mieszkania. Powyższe proszę uwzględnić przy opłatach za listopad 2022 r.

OGŁOSZENIE


W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym
informujemy mieszkańców Osiedla Kościuszki i ul. Dworcowej45 w Łaziskach Górnych o terminach napełniania instalacji C.O.


w bud. Os. Kościuszki 101 do 110 napełnianie odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku (wtorek) w godz. od 8:00 do 15:00

w bud. Dworcowa 45 napełnianie odbędzie się
w dniu 21 września 2022 roku (środa) w godz. od 8:00 do 15:00

Prosimy mieszkańców o obecność w wyznaczonym
terminie w mieszkaniach oraz
odkręcenie zaworów grzejnikowych!!!
O szczególną uwagę prosimy mieszkańców IV pięter oraz
osoby, które dokonywały jakichkolwiek prac związanych z
instalacją c.o. np. wymiana grzejników, termoregulatorów itp.
Firmą wykonującą jest "ALG" Andrzej Gasz tel. 601 241 320 lub 601 458 588

Wszelkie zauważone nieszczelności prosimy zgłaszać
bezpośrednio firmie "ALG" pod wskazany wyżej numer telefonu
lub w spółdzielni w godzinach pracy tel. 32 224 33 13.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Osiedla Kościuszki i bud. Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych, że w dniu 09.08.2022 r. Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska będzie prowadził konieczne prace serwisowe na układzie pomiaru ciepła i uzupełnień instalacji ciepłowniczej w związku z tym nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w godz. 8:00- 12:00.