00

Ogłoszenie RPWiK

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji      
w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, rozpocznie realizację zadania pn.
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami               w Łaziskach Górnych”, w ramach którego w br. do budynków Os. Kościuszki 107, 108, 109 i 110 zostanie wykonany nowy wodociąg. W czasie realizacji zadnia, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.

Ogłoszenie PEC

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki, że w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, przystapi do realizacji zadania pn. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki
w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych
”. W ramach zadania
zostanie wybudowana całkowicie nowa sieć ciepłownicza z rur preizolowanych łącznie                
z przyłączami do budynków Os. Kościuszki od nr 100 do nr 110 co będzie się wiązało z robotami ziemnymi na terenie osiedla. W czasie realizacji zadania, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.

Ogłoszenie rozliczenie c. o. i wody

Łaziska Górne, dnia 21.04.2020

OGŁOSZENIE 

Informujemy mieszkańców, że rozliczenie wody za okres od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r., oraz rozliczenie centralnego ogrzewania za 2019 rok zostanie umieszczone w skrzynkach pocztowych.

Wraz z rozliczeniami, przekazujemy również formularz uzupełniający dane osobowe z możliwością podania adresu e-mail, na który spółdzielnia będzie przesyłać rozliczenia i inną korespondencję.

Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie do spółdzielni.

Formularz, będzie można wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach wejściowych na budynku spółdzielni.

Informacja

                                                                                                                                                                       Łaziska Górne, dnia 20.04.2020 r.    

INFORMACJA

W związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa, Zarząd stoi na stanowisku, iż wszelkie płatności na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych powinny odbywać się elektronicznie lub przelewem za pośrednictwem poczty, banku, SKOK-u. Zalecaną formą płatności jest stałe, comiesięczne zlecenie płatnicze z konta bankowego, w kwocie uzwględniającej wysokość opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego oraz opłatę za średnie miesięczne zużycie wody.

Jednakże mając na względzie prośby osób, które nie mają możliwości wykonania przelewu, bądź mają problemy z dokonaniem płatności drogą elektroniczną, ustala się niżej wymienione zasady dokonywania opłat w kasie spółdzielni:

  1. Kasa spółdzielni będzie czynna:

w najbliższy czwartek tj. 23.04.2020 r. w godzinach od 9:00 do 12:00,

a oddnia 27.04.2020 r. tylko w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00

oraz od 14:00 do 16:00.

  1. W tym czsie do spółdzielni może wejść tylko 1 osoba.
  2. Każda osoba na rękach powinna mieć rękawiczki ochronne a na twarzy maseczkę.
  3. Osoby oczekujące przed wejściem do spółdzielni powinny zachować odstęp min. 2 m.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.