00

Podwyżka opłat eksploatacyjnychZarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje, że w skrzynkach
pocztowych znajdujących się na klatkach schodowych, zostaną umieszczone informacje o zmienionych
opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2021 roku