00

OGŁOSZENIEZarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje, że w okresie od 22.10.2020 do 03.12.2020 r.
w naszej spółdzielni została przeprowadzona lustracja pełna działalności spółdzielni za okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r.
Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.                        
Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od RZRSM list polustracyjny omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne, które Spółdzielnia jest zobowiązana zrealizować. List polustracyjny zostanie przedstawiony najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

List polustracyjny