00

Ogłoszenie RPWiK

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji      
w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, rozpocznie realizację zadania pn.
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami               w Łaziskach Górnych”, w ramach którego w br. do budynków Os. Kościuszki 107, 108, 109 i 110 zostanie wykonany nowy wodociąg. W czasie realizacji zadnia, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.