00

Ogłoszenie PEC

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki, że w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach, w dniu 26.05.2020 roku, przystapi do realizacji zadania pn. Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki
w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych
”. W ramach zadania
zostanie wybudowana całkowicie nowa sieć ciepłownicza z rur preizolowanych łącznie                
z przyłączami do budynków Os. Kościuszki od nr 100 do nr 110 co będzie się wiązało z robotami ziemnymi na terenie osiedla. W czasie realizacji zadania, na terenie osiedla, mogą się pojawić utrudnienia w przemieszczaniu się.