00

Ogłoszenie rozliczenie c. o. i wody

Łaziska Górne, dnia 21.04.2020

OGŁOSZENIE 

Informujemy mieszkańców, że rozliczenie wody za okres od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r., oraz rozliczenie centralnego ogrzewania za 2019 rok zostanie umieszczone w skrzynkach pocztowych.

Wraz z rozliczeniami, przekazujemy również formularz uzupełniający dane osobowe z możliwością podania adresu e-mail, na który spółdzielnia będzie przesyłać rozliczenia i inną korespondencję.

Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie do spółdzielni.

Formularz, będzie można wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach wejściowych na budynku spółdzielni.