00

Informacja

                                                                                                                                                                       Łaziska Górne, dnia 20.04.2020 r.    

INFORMACJA

W związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa, Zarząd stoi na stanowisku, iż wszelkie płatności na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych powinny odbywać się elektronicznie lub przelewem za pośrednictwem poczty, banku, SKOK-u. Zalecaną formą płatności jest stałe, comiesięczne zlecenie płatnicze z konta bankowego, w kwocie uzwględniającej wysokość opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego oraz opłatę za średnie miesięczne zużycie wody.

Jednakże mając na względzie prośby osób, które nie mają możliwości wykonania przelewu, bądź mają problemy z dokonaniem płatności drogą elektroniczną, ustala się niżej wymienione zasady dokonywania opłat w kasie spółdzielni:

  1. Kasa spółdzielni będzie czynna:

w najbliższy czwartek tj. 23.04.2020 r. w godzinach od 9:00 do 12:00,

a oddnia 27.04.2020 r. tylko w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00

oraz od 14:00 do 16:00.

  1. W tym czsie do spółdzielni może wejść tylko 1 osoba.
  2. Każda osoba na rękach powinna mieć rękawiczki ochronne a na twarzy maseczkę.
  3. Osoby oczekujące przed wejściem do spółdzielni powinny zachować odstęp min. 2 m.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.