00

OGŁOSZENIE CENA WODY

OGŁOSZENIE

Uchwałą nr VI/51/19 z dnia 26.03.2019 roku Rada Miasta Łaziska Górne ustaliła dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Miasta Łaziska Górne w wysokości 1,25 zł/m3 netto, która obowiązywała do 31.03.2020 roku. Po tym terminie miasto odstąpiło od ww. dopłaty. W związku z powyższym od dnia 01.04.2020 roku obowiązuje cena za odprowadzenie ścieków           w kwocie 11,09 zł/m3 netto.

Tym samym łączna cena za zimną wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 01.04.2020 r. do 10.04.2020 r. wynosiła 19,53 zł/m3 brutto, natomiast od dnia 11.04.2020 r. wynosi 20,74 zł/m3 brutto.Rozliczenie za okres od 01.04.2020 r. do 10.04.2020 r. zostanie wykonane na podstawie średniego zużycia.

Ł   Łaziska Górne, dnia 20.04.2020 r.