00

OGŁOSZENIE PODWYŻKA CO

Informujemy mieszkańców, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach pismem z dnia 03.12. 2019 r. poinformowało o kolejnej podwyżce cen energii cieplnej do centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody. Poniższa tabela przedstawia nowe ceny ciepła ustalone przez TAURON Wytwarzanie S.A. - źródło ciepła Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w Taryfie dla ciepła:

L.p. Wyszczególnienie: Jednostka miary Cena netto do 31.12.2019 Cena netto od 01.01.2020
1. rata miesięczna za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 7 811,18 zł 8 350,15 zł
2. za dostarczone ciepło zł/GJ 24,33 zł 26,01 zł
3. za nośnik ciepła zł/m3 14,78 zł 15,80 zł