00

Ogłoszenie nowa taryfa za zbiorcze zaopatrzenie w wodę

OGŁOSZENIE

W związku z Decyzją NR GL.RZT.070.2.19.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10.09.2019 roku, informujemy, że od 17.10.2019 do 16.10.2020 roku na terenie gminy Łaziska Górne obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorcze zaopatrzenie w wodę:

cena wody oraz odprowadzenia ścieków-18,18zł/m3  

Cena podgrzania wody nie uległa zmianie i wynosi - 23,00zł/m3