00

Ogłoszenie anteny satelitarne

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki i ul. Dworcowej 45, że Rada Nadzorcza Spółdzielni mając na względzie konieczność uregulowania sprawy montażu anten satelitarnych i anten RTV, na zewnątrz budynków, uchwałą nr 2/IX/2019 z dnia 18.09.2019 r. zatwierdziła aneks wprowadzający zmiany do „Regulaminu określającego zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców” w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych. Tekst jednolity regulaminu jest dostępny na stronie internetowej
www.gsm.laziska.pl
w zakładce REGULAMINY oraz do wglądu, w siedzibie Spółdzielni. Wprowadzone zmiany wymagają od osób zainteresowanych montażem anten uzyskanie zgody Spółdzielni z określonymi warunkami montażu. Mieszkańcy, którzy już mają zamontowane anteny powinni do 31.12.2019 r. złożyć w spółdzielni wniosek na piśmie,
w którym będzie określone miejsce zamontowania anteny i sposób jej mocowania.