00

Ogłoszenie sezon grzewczy


W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym
informujemy mieszkańców Osiedla Kościuszki i ul. Dworcowej
45 w Łaziskach Górnych o terminach napełniania instalacji C.O.

w bud. Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110

napełnianie odbędzie się

w dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) w godz.

od 7:00 do 15:00

w bud. Dworcowa 45 napełnianie odbędzie się
w dniu 20 września 2019 roku (piątek) w godz.

od 7:00 do 15:00

Prosimy mieszkańców o obecność w wyznaczonym

terminie w mieszkaniach oraz
odkręcenie zaworów
grzejnikowych!!!

O szczególną uwagę prosimy mieszkańców IV pięter oraz
osoby, które dokonywały jakichkolwiek prac związanych z
instalacją c.o. np. wymiana grzejników, termoregulatorów itp.
Firmą wykonującą jest "ALG" Andrzej Gasz tel. 601 241320 lub 601 458 588

Wszelkie zauważone nieszczelności prosimy zgłaszać
bezpośrednio firmie "ALG" pod wskazany wyżej numer telefonu
lub w spółdzielni w godzinach pracy tel. 32 224 33 13.