00

Ogłoszenie Statut

Informujemy mieszkańców, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie prowadzonej pod sygn. KA.VIII NS-REJ.KRS/027965/18/376 postanowił w dniu 16.01.2019 r. wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego nową treść Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych od § 1 do § 104.

Zmiany w statucie zostały wymuszone nowelizacjami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, których zasadniczym celem było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14.02.2012 r., sygn. akt P 17/10, z dnia 27.06.2013 r., sygn. akt K 36/12, oraz z dnia 05.02.2015 r., sygn. akt K 60/13. Mając na względzie zmiany ustawowe Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych obradujące w dniu 21.05.2018 r. podjęło uchwałę nr 8/2018 w sprawie zmiany statutu spółdzielni. Z aktualnym statutem można się zapoznać na stronie www.gsm.laziska.pl w zakładce STATUT.