00

Ogłoszenie

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje      o nawiązaniu współpracy z biurem projektowo-konsultingowym  „ECOPROBUD” s.c. z siedzibą w Mikołowie przy u. Żwirki i Wigury 65, w celu przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej dokończenia ocieplania budynków Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110 łącznie z wzmocnieniem warstwowych ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty. Powyższe jest niezbędne do ustalenia kosztów termomodernizacji i przedstawienia ich wysokości na Walnym Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tym zakresie. Przy obecnym poziomie cen materiałów i usług budowlanych, do przeprowadzenia termomodernizacji będzie konieczne zaciągnięcie kredytu. Ustalono, że najkorzystniejszy dla Spółdzielni byłby kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje premię termomodernizacyjną                  w wysokości 16% przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 50% kosztów wzmocnienia płyt. W celu opracowania dokumentacji projektowej przedstawiciele biura ECOPROBUD s.c. będą dokonywać czynności (pomiary, odwierty kontrolne itp.) w budynkach i na terenie osiedla bez konieczności wchodzenia do mieszkań.