00

OGŁOSZENIE


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje, że w skrzynkach pocztowych znajdujących się na klatkach schodowych, zostaną umieszczone informacje o zmienionych opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych w pozycji "Fundusz remontowy".

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 maja 2022 roku