00

OGŁOSZENIE


Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110, że po przeanalizowaniu kosztów cwu (ciepła woda użytkowa) oraz kosztów co (centralne ogrzewanie) Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Uchwałą nr 15/2021
z dnia 15.12.2021 roku podwyższył opłatę za podgrzanie wody oraz zaliczkę za ogrzewanie.

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku opłata za podgrzanie wody zostanie podwyższona z 23 zł/m3 na 28 zł/m3, a zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania z 1,90 zł/m2 na 2,20 zł/m2.